trainen met paard

Volwassenen

Volwassenen

Beeldende therapie en coaching met paarden

Gedurende je hele leven stapelen verschillende ervaringen zich op. Deze ervaringen vormen de basis voor overtuigingen, patronen en gedrag dat we steeds inzetten om nieuwe situaties het hoofd te kunnen bieden. Maar soms loop je ertegenaan dat bepaald gedrag, of een bepaalde houding, niet meer helpend voor je is. Je merkt dat je als het ware ‘vast loopt’ en hoe graag je het ook anders zou willen, je krijgt het maar niet voor elkaar te veranderen.

Beeldende therapie kan dan helpen om inzicht te krijgen in je patronen, overtuigingen en in je gedrag. Door beeldend te werken, kan het ‘onzichtbare’ als het ware zichtbaar worden. Een tastbaar werkstuk maakt het makkelijker te reflecteren op je gevoelens, gedachten en patronen, en biedt gelijk ook de mogelijk om te experimenteren met iets nieuws.
Ook één of meerdere coachsessies bij de paarden kunnen enorm helpend zijn. Paarden reageren vanuit hun natuurlijke gedrag direct op hoe jij voor hen staat. Ze zijn eerlijk en duidelijk, maar ook zonder oordeel en vergevingsgezind, en dat maakt hen tot hele veilige en waardevolle leermeesters.
Nieuwsgierig? Lees meer over het aanbod van Praktijk EigenWijsheid bij Equine Assisted Coaching en Beeldende therapie.

Beeldende therapie of coachsessies met de paarden zouden iets voor je kunnen zijn, als je je herkent in hulpvragen die samenhangen met het volgende:

⦁    persoonlijke ontwikkelingsvragen
⦁    meer inzicht willen krijgen in een concrete situatie
⦁    relatieproblemen
⦁    doorbreken van patronen en overtuigingen
⦁    moeite met uiten van-, ervaren van- en omgaan met gevoelens
⦁    laag zelfbeeld
⦁    moeite om voor jezelf op te komen en grenzen aan te geven
⦁    faalangst en perfectionisme
⦁    spannings- en stressklachten
⦁    overspannen zijn en burn-out
⦁    hoogsensitiviteit
⦁    somberheid en depressie
⦁    rouwverwerking
⦁    traumatische ervaringen verwerken en een plek geven
⦁    meer evenwicht in het leven aanbrengen
⦁    moeite met contact maken met jezelf en anderen
⦁    moeite met keuzes maken
⦁    worstelingen in de sociale interactie
⦁    op zelfonderzoek willen gaan
⦁    of misschien wel iets heel anders, waar je graag samen naar wil kijken