paardenoog

Missie en visie

Missie en visie

De missie van EigenWijsheid is het aanbieden van een persoonlijk afgestemde ervaringsgerichte behandelvorm voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. Door middel van beeldende therapie, coaching met paarden en energetisch werk, worden lichaam, geest en ziel, voelen, doen en denken weer in verbinding met elkaar gebracht, en wordt er stilgestaan bij alle EigenWijsheid die de cliënt zelf – al dan niet onbewust – in zich heeft.  Er wordt gezocht naar wat in het hier-en-nu nodig is om de volgende stap te kunnen zetten, waarbij altijd uitgegaan wordt van de eigen kracht van de cliënt en het systeem. De therapie is afgestemd op jou als uniek persoon, waarbij het vergroten van de eigen kracht van de cliënt en het bevorderen van zelfredzaamheid van gezinnen centraal staat.

Ik ga ervan uit dat de oplossing (soms nog onbewust) in de cliënt zelf aanwezig is, en dat hij of zij zelf het beste weet wat nodig is, om in het hier en nu, te ervaren, te oefenen en te groeien. Deze visie vraagt om een cliënt-, ervarings- en oplossingsgerichte werkwijze. Door middel van beeldende opdrachten of activiteiten met de paarden, help ik een veilige leeromgeving te creëren waarin ervaringsgericht naar eigen oplossingen gezocht kan worden. Patronen en overtuigingen kunnen in het contact met het materiaal en/ of het paard zichtbaar worden en tegelijkertijd wordt er in de sessies de ruimte geboden om op een veilige en passende eigen wijze te zoeken naar handelingsalternatieven en te experimenteren met nieuw gedrag.