Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen in hun leven allemaal ergens tegenaan lopen, waarbij ze er zelf even niet meer uit komen. Soms is er dan extra begeleiding nodig. Hulpvragen kunnen voortkomen uit psychische, emotionele, gedragsmatige en sociale problemen, die soms hun oorsprong vinden in 'stoornissen' zoals Autisme, ADHD, angst- en dwangstoornissen of persoonlijkheidsproblematiek. Ook bij hulpvragen die voortkomen uit een licht verstandelijke beperkingen (LVB) en andere ontwikkelingsproblemen kan extra begeleiding fijn en nodig zijn. Daarnaast kunnen hulpvragen ontstaan bij mensen die geen psychische diagnose hebben, maar te maken krijgen met heftige, onverwachte (traumatische) situaties zoals een ongeluk, het verlies van een dierbare, een scheiding, een ontslag et cetera. Praktijk EigenWijsheid is er voor iedereen die op een ervaringsgerichte manier wil zoeken naar eigen oplossingen voor datgene waar hij of zij tegenaan loopt.

Meer lezen?