Beeldende therapie is een vorm van vaktherapie, en dit valt onder complementaire zorg. Hiervoor is geen verwijzing nodig. Als je aanvullend verzekerd bent, wordt er meestal een gedeelte van de behandeling vergoed. Deze vergoeding valt dan onder 'alternatieve geneeswijzen'. Niet iedere zorgverzekering vergoedt hetzelfde, je kunt het beste contact met je eigen zorgverzekering opnemen of op de website van de zorgwijzer kijken. 

Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen NVBT en FVB, en ingeschreven bij het Register Vaktherapie. 
 
Voor equine assisted coaching is momenteel helaas nog geen vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk.
 
AGB-code onderneming: 90068059
AGB-code zorgverlener: 90109047