schoenen

Gezinnen

Gezinnen

Soms loopt het binnen het gezin niet zoals je dat zou willen. Er is veel ruzie of onrust, veel irritatie onderling, jullie zitten elkaar enorm op de nek, of je hebt juist het gevoel dat iedereen op zijn eigen eilandje ‘woont’. Fijn contact en er op een prettige manier voor elkaar zijn, is lang niet altijd zo gemakkelijk te realiseren. Het kan ook zo zijn dat een kind kampt met problemen en je als ouder niet weet hoe je hem of haar het beste kan ondersteunen. Je ziet je kind worstelen, maar voelt je machteloos.

Beeldende therapie kan helpen om weer opnieuw met elkaar in contact en verbinding te komen. Het geeft aan ieder gezinslid de mogelijkheid om  – eventueel zonder woorden, als dit nog te lastig is – toch uiting te geven aan hoe hij of zij zich voelt.

Door het beeldende, tastbare en zichtbare werk dat ontstaat, wordt het voor alle gezinsleden mogelijk om een kijkje in de binnenwereld van de ander te nemen. Dit zorgt vaak al vanzelf voor meer begrip voor elkaar.

Ook kunnen beeldende opdrachten het gezin uitnodigen op een speelse manier weer écht te gaan samenwerken, en daarbij rekening te houden met elkaars sterke en zwakke punten.

Wat er door het ervaren in de beeldende therapie geleerd is, kan – juist doordat het echt ervaren is – gemakkelijk zijn weg vinden naar de thuissituatie.

Een gezinssessie bij de paarden is vaak ook heel leerzaam en helend. Paarden zijn echte kuddedieren: dat de kudde – oftewel het gezin – goed functioneert, is voor paarden van levensbelang! Ieder paard weet zijn rol en taak in de kudde, en ook welke paarden extra bescherming nodig hebben, of welke paarden juist de leiding kunnen nemen in een crisissituatie.

Op het moment dat wij met paarden gaan werken, worden we als het ware ‘onderdeel’ van de kudde. De patronen die, en het gedrag dat thuis in het gezin leidend zijn, komt vanzelf tussen de paarden naar boven. En omdat paarden echte ‘family experts’ zijn, kunnen ze ons heel goed wijzen op disfunctioneel gedrag. Bij de paarden kunnen alle leden van het gezin op een veilige en bijzondere manier oefenen om weer met elkaar te gaan samenwerken, elkaars kwaliteiten te benutten en valkuilen samen op te vangen.

Nieuwsgierig? Lees meer over het aanbod van Praktijk EigenWijsheid bij Equine Assisted Coaching en Beeldende therapie.

Beeldende therapie met het gezin, of choachingssessies tussen de paarden, kunnen helpend zijn als jullie gezin tegen één of meerdere problemen aanloopt die hier beschreven zijn:

⦁    Er is veel ruzie of irritatie in jullie gezin
⦁    Je hebt het gevoel niet meer in contact te zijn met elkaar
⦁    Je ziet vooral nog wat er mís is aan de ander, en vindt het moeilijk elkaars positieve kanten of kwaliteiten nog te zien
⦁    Je hebt het gevoel dat je steeds precies het verkeerde doet / wat je ook doet, het lijkt niet of te weinig te helpen
⦁    Je voelt je machteloos, hopeloos of uitgeput
⦁    Je weet niet goed hoe je je kind moet helpen met zijn of haar problemen
⦁    Jijzelf of je partner kampt met problemen en ziet dat je gezin daaronder lijdt, maar weet niet hoe je hiermee om moet gaan
⦁    Je hebt concrete handvatten nodig voor de omgang met (problematisch) gedrag van je kind / kinderen
⦁    Jullie hebben als gezin iets heftigs meegemaakt, maar jullie weten niet hoe je dit bespreekbaar moet maken en een plekje moet geven
⦁    Binnen het gezin is er moeite met grenzen aangeven of accepteren
⦁    Binnen het gezin hebben jullie te maken met (chronische) ziekte
⦁    Jullie willen je gezin een positieve boost geven
⦁    En eventuele andere hulpvragen