verfvlekken

Ervarings-en oplossingsgericht

Ervarings-en oplossingsgericht

“Vertel het me, en ik zal het vergeten. Laat het me zien, en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren, en ik zal het me eigen maken.” – Confusius

Ervaringsgericht werken

Zowel beeldende therapie als equine assisted coaching vallen onder de ervaringsgerichte therapieën. Kort gezegd betekent dat, dat je door middel van ervaren – en niet alleen door middel van gesprekken – de mogelijkheid krijgt om je nieuw gedrag eigen te maken. In de quote hierboven beschrijft de filosoof Confusius precies welke meerwaarde ervaren heeft als het om ontwikkelen en leren gaat. Alleen woorden (auditief) komen lang niet altijd aan. Als je het kan zien, als het visueel wordt, kan je het beter onthouden. Maar het je éigen maken, lukt pas als je het echt – met al je zintuigen – kan ervaren. Bij ervaringsgericht leren staat de ervaring en de beleving van de cliënt dan ook centraal, het ervaren is het vertrekpunt voor het hele therapeutische proces.
Binnen de beeldende therapie of tijdens de sessies met de paarden, probeer ik als begeleider dan ook altijd díe leerervaring aan te bieden, die de mogelijkheid biedt voor de cliënt om te ervaren en te leren wat er voor hem of haar op dat moment nodig is. Doordat de cliënt zowel in beeldende therapie als met de paarden actief activiteiten uitvoert, ervaart de cliënt direct of indirect de consequenties van zijn handelen. Samen kan dan gekeken worden of er nog andere mogelijkheden zijn om te reageren in een bepaalde situatie, welke de cliënt direct weer kan uitproberen. Door echt bezig te zijn, komt de leerervaring via meerdere kanalen binnen: denken, voelen en handelen, zien, horen en het lichaamsbewustzijn doen allemaal mee. Dit zorgt ervoor dat het geleerde in de therapiesessies ook beklijft. Wat je hier hebt ervaren, kan je in andere situaties gemakkelijker toepassen, omdat je het echt hebt gevoeld en eigengemaakt.

Oplossingsgericht werken betekent kort gezegd dat we ons niet zozeer richten op problemen en op dat wat moeilijk gaat, maar dat we vooral actief bezig zijn met oplossingen, wat wél lukt en waar sterke kanten liggen. In de sessies zullen we minder bezig zijn met de oorzaken die ten grondslag liggen aan de hulpvraag, maar vooral met hoe dat in het hier en nu van invloed is en wat jij daar in de toekomst mee wil. Dit wil niet zeggen dat er helemaal geen aandacht kan zijn voor het verleden en voor wat er gebeurd is; oplossingsgericht werken wil niet zeggen dat problemen er niet mogen zijn. Soms moeten er nog bepaalde zaken verwerkt worden, of levert aandacht voor problemen en oorzaken juist de bewustwording op die nodig is om tot een oplossing te komen. Dan nemen we hier ook alle tijd voor.

Door te focussen op de problemen die er zijn, vergeten we vaak alles wat wél goed gaat, onze kracht, onze mogelijkheden. Hoe anders voelt het al, als je problemen ziet als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden? En dat is precies wat oplossingsgericht werken betekent. Wat kan ik in het hier en nu doen en leren, om te komen tot oplossingen? Hierbij werken we altijd vanuit de eigen kracht van de cliënt. Het uitgangspunt van therapie bij Praktijk EigenWijsheid is dan ook dat de cliënt deze oplossingen zélf – bewust of onbewust – in zich heeft. Door middel van beeldende therapie of met behulp van de paarden wordt de cliënt gestimuleerd om weer in zijn eigen kracht te komen en om van daaruit eigen oplossingen en mogelijkheden te ontdekken.