kind naast paard

Equine assisted coaching

Equine assisted coaching

Samenwerken met paarden

Equine assisted coaching staat voor coaching in samenwerking met paarden. EAC is een coachingsmethodiek waarbij paarden ingezet worden om cliënten en coachees de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die een paard daarbij kan geven. Equine assisted coaching is een oplossingsgerichte methode. We richten ons in de sessie niet zozeer op de oorzaken die ten grondslag liggen aan de hulpvraag, maar vooral op hoe dat in het hier en nu van invloed is en wat jij daar in de toekomst mee wil. Het uitgangspunt van equine assisted coaching is dat de cliënt of coachee de oplossing voor zijn of haar coachvragen zélf in zich heeft. Jouw inzicht in jezelf staat dus centraal, en kan door equine assisted coaching meer in het licht komen en groeien.

Tijdens de sessie krijg je de kans om meer over jezelf en eventuele anderen te ontdekken, door het uitvoeren van activiteiten met één of meerdere paarden uit de kudde. EAC is ervaringgericht, jouw interpretaties en ervaringen staan centraal, zijn altijd ‘goed’ en vormen de basis voor het coachproces. Als begeleider zal ik, zodra jij je op je gemak voelt bij de paarden, zo min mogelijk instructies geven of me mengen in het proces. Op die manier kunnen je ervaringen tussen jou en het paard ook echt van jou blijven. Ik zal tijdens de sessie de reacties van jou en het paard observeren, zodat ik deze tijdens evaluatiemomenten aan je terug kan geven. Door het teruggeven van deze observaties en het stellen van vragen reflecteren we na het uitvoeren van een activiteit op wat er gebeurd is, en kunnen er nieuwe inzichten ontstaan.

Equine assisted coachsessies vinden altijd plaats op de grond náást de paarden, dus nooit op een paard. Je hebt geen ervaring met paarden nodig om deel te kunnen nemen aan deze vorm van coaching. Deze methode kan dan ook zeer breed ingezet worden. EAC wordt bijvoorbeeld ingezet bij individuele coaching van volwassenen en kinderen, teamcoaching, maar ook bij cliënten met een beperking, stoornis of verstandelijke handicap.

Tijdens de omgang met de paarden komen allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen, op een natuurlijke manier aan de orde: denk aan non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Tijdens het uitvoeren van de activiteiten met paarden in de sessie, ontstaan daardoor vaak als vanzelf metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven.
Een paard is een echte expert in het lezen van lichaamstaal, en uitermate gevoelig voor het gedrag en de innerlijke belevingswereld van de ander. Omdat paarden daar altijd en direct op reageren, hebben ze een belangrijke signaalfunctie bij het gewaarzijn van lichaam en geest. Paarden leven in het Nu, en zijn niet bezig met wat gisteren was, of wat ze morgen moeten doen. Doordat ze ook in het NU op ons reageren, helpen ze om onze focus gericht te houden op het onmiddellijke ervaren in het hier-en-nu. En alleen in het NU kan je oefenen en groeien!
Paarden zijn kuddedieren. Dat maakt ze ook echte ‘family experts’. Voor een paard is onduidelijkheid in het contact met de ander heel onveilig. Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid over zaken als leiderschap en verdeling van taken is voor hen van levensbelang. Dat maakt hen zeer gevoelig voor hoe kuddeleden zich gedragen en wat er in hen omgaat, of dat nu om een mens of paard gaat. Een kuddegenoot die a zegt, b voelt en c doet is niet veilig, en paarden zullen dan ook altijd – ieder op zijn eigen manier – reageren. Een paard wil namelijk een kuddegenoot die a zegt, voelt én doet!
Als je eens even bij jezelf te raden gaat, kan je misschien wel een situatie ontdekken waarin je het ene voelt, maar het andere zegt of doet. Vaak geeft dit je in eerste instantie zelf een rot gevoel, maar als dit een patroon wordt, kunnen er allerlei problemen uit voortkomen. Bij het terugvinden van congruentie in gevoel en gedrag, zijn paarden de beste feedbackgevers! Als er bij jou bewustwording ontstaat, en/of als je je gedrag aanpast, zal het paard ook meteen iets anders laten zien. Je kan zo ontzettend goed ervaren wat jouw gedrag en (on)uitgesproken gevoelens bij anderen teweeg brengen.
Het bijzondere aan paarden is, dat ze altijd vanuit het nu reageren. Ze zijn enorm vergevingsgezind, en zullen je iedere keer opnieuw oordeelloos tegemoet treden. Dat maakt dat het werken met een paard als vanzelf een emotioneel veilige omgeving creëert, waarin je je gemakkelijk kan openstellen voor zelfonderzoek.

 

Wil je contact met mij opnemen om te kijken of dit wat voor je is? Klik dan hier.